Digitaal Loket

U bent hier: Home » producten » burgerlijke stand uittreksel of afschrift

Digitaal Loket

Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

Omschrijving

Een afschrift burgerlijke stand is een kopie van een akte van de burgerlijke stand. Een akte bevat gegevens die naar aanleiding van een bepaalde levensgebeurtenis (geboorte, huwelijk/ geregistreerd partnerschap of overlijden) zijn opgemaakt. Dit afschrift is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar iemand is geboren, is gehuwd/een partnerschap is aangegaan of is overleden.

Hoe kunt u een afschrift van een akte opvragen?

U kunt op 3 manieren een afschrift opvragen:

1. Digitaal: via ons digitaal loket. Het afschrift wordt naar u toegestuurd.

2. Schriftelijk: in dit schriftelijk verzoek (zie Meer informatie) dient u te zetten:

 • Wat voor afschrift u nodig heeft (geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden)
 • Waarvoor u het nodig heeft
 • Datum en plaats van waar dit rechtsfeit heeft plaatsgevonden

U dient dit schriftelijk verzoek te ondertekenen en deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs op te sturen naar de gemeente Tynaarlo, t.a.v. team Publiekszaken en Veiligheid.

Via contactinformatie vindt u onze adresgegevens.

Het afschrift wordt naar u opgestuurd en u ontvangt hiervoor een nota.

3. Persoonlijk: aan de balie van het gemeentehuis. Dan moet u:

 • Een geldig legitimatiebewijs tonen
 • De leges betalen

Als u zelf niet op het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u het afschrift op te vragen. In de machtiging moet staan:

 • Welk afschrift u nodig heeft (geboorte, huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden),
 • Waarvoor u het nodig heeft
 • Datum en plaats van waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden
 • Wie u machtigt
 • Uw handtekening

U dient een kopie van uw legitimatiebewijs bij de machtiging te doen.

De gemachtigde kan dan met zijn/haar eigen legitimatiebewijs en met uw machtiging en een kopie van uw legitimatiebewijs het afschrift komen opvragen.

Afschrift burgerlijke stand of uittreksel BRP?

Een afschrift van de burgerlijke stand is iets anders dan een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie . Een uittreksel BRP is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijst uw inschrijving in die gemeente.

 

Voorwaarden

Wie mag een afschrift van de burgerlijke stand aanvragen:

 • Degene op wie de akte betrekking heeft
 • Gemachtigde van betrokkene
 • Bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn
 • Erfgenamen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • De wettelijk vertegenwoordiger
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure

Kosten

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,80

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente Tynaarlo via tel: 0592-266 662 of per email: info@tynaarlo.nl.

Meer informatie

Bijgewerkt

12-07-2016

Informatie
Synoniemen
 • afschrift burgelijke stand
 • afschrift geboorte
 • afschrift geregistreerd partnerschap
 • afschrift huwelijk
 • afschrift overlijden
 • afschrift scheiding
 • akte van overlijden
 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • huwelijkse staat
 • overlijdensakte
 • uittreksel Burgerlijke stand
 • uittreksel uit het geboorteregister
 • uittreksel uit het huwelijksregister
 • uittreksel uit het overlijdensregister
 • uittreksel uit het scheidingsregister
 • uittreksel uit partnerregistratie