Digitaal Loket

U bent hier: Home » producten » bijzonder verlof van school aanvragen

Digitaal Loket

Bijzonder verlof van school aanvragen

Omschrijving

Kinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn leerplichtig. Ze moeten dus onderwijs volgen. De schoolleiding mag echter soms bijzonder verlof toekennen.

Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

 • verhuizing
 • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
 • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
 • religieuze feestdag
 • de ouders kunnen vanwege hun beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie.

De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof als het over meer dan tien dagen bij. Dit doet hij in overleg met de schooldirecteur. Zie hierover “Leerplicht, vrijstelling’.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Leerlingen vanaf 12 jaar zijn ook zelf verantwoordelijk. Voor meer informatie over de leerplicht, zie ook "Leerplicht, volledige of kwalificatieplicht".

Voorwaarden

U kunt geen bijzonder verlof aanvragen voor uw leerplichtige kind in de eerste twee weken van het schooljaar.

Aanpak

U vraagt het verlof aan bij de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt. Gaat het om meer dan 10 dagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Meer informatie

Bijgewerkt

18-10-2017

Informatie
Synoniemen
 • absentie
 • bijzonder verlof
 • luxe verzuim
 • niet naar school
 • schoolverlof
 • schoolverzuim
 • spijbelen
 • startkwalificatie
 • toestemming om leerplichtig kind tijdelijk van school te halen
 • vakantie
 • vakantieverlof
 • verzuim